News

Darujte 2 % deťom

Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 

Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 

Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 

Potrebné tlačivá:

- Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021 -  Vám vydá Váš zamestnávateľ

Pracovná ponuka

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Miesto výkonu práce:

Materská škola sídl. SNP 999/29, Galanta

Termín nástupu:

01.04.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

11.03.2022

Rozsah úväzku:

100 %

Požiadavky na uchádzača:

Znalosť práce s PC:

Word, excel, powerpoint

Vzdelanie:

Darujte 2 % deťom

                                                       Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 

Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 

Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 

Potrebné tlačivá:

Zimné športy aktivita

ZIMNÉ ŠPORTY - opis obrázkov.

Zarecitujeme si s dieťaťom básničku:

"Zapadol kraj bielym snehom,

spúšťame sa dolu brehom.

Hurá, s vetrom o preteky,

mihajú sa čierne smreky,

zamihá sa v očiach svet,

to je cesta, to je let!"

(Elena Čepčeková)

 

Vedieme s dieťaťom rozhovor:

Zajtra by sme sa mali prebudiť do zasneženého rána. Aspoň teda dúfam.

Preto si myslím, že je ten správny čas povedať si niečo o zimných športoch.

Tieto obrázky nám v tom pomôžu (v prílohe).

Básničky

Vločka

Vidím padať prvú vločku, skočila mi na čiapočku.

Druhá vločka, to som rád, prihupla mi na kabát.

Tretia celá v bielom tričku, vletela mi na čižmičku.

Počuj, sniežik, už to stačí!

Už je zo mňa snehuliačik.

 

Už k nám prišla zima