News

Oznam

Vážení rodičia.

Na základe aktuálnych informácií a odporúčaní RÚVZ v Galante, manuálu "Návrat do škôl 2021 (od 7. apríla 2021)" MŠVVaŠ SR a rozhodnutia Krízového štábu mesta Galanta, zriaďovateľa Mesta Galanta, Vám oznamujeme, že materská škola bude od 12.04.2021 v prevádzke v bežnom režime pre všetky deti. V prevádzke bude aj alokovaná trieda na ul. Úzka.

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia.

Na základe dohody s RÚVZ v Galante, manuálu „Návrat do škôl 2021 (od 8. marca 2021)“ MŠVVaŠ SR a krízového štábu mesta Galanta Mesto Galanta ako zriaďovateľ, oznamuje zákonným zástupcom detí., že od 22. 3. 2021 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta pokračujú v doterajšej činnosti pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Darujte 2 % deťom

                                                       Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 

Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 

Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 

Potrebné tlačivá:

Zimné športy aktivita

ZIMNÉ ŠPORTY - opis obrázkov.

Zarecitujeme si s dieťaťom básničku:

"Zapadol kraj bielym snehom,

spúšťame sa dolu brehom.

Hurá, s vetrom o preteky,

mihajú sa čierne smreky,

zamihá sa v očiach svet,

to je cesta, to je let!"

(Elena Čepčeková)

 

Vedieme s dieťaťom rozhovor:

Zajtra by sme sa mali prebudiť do zasneženého rána. Aspoň teda dúfam.

Preto si myslím, že je ten správny čas povedať si niečo o zimných športoch.

Tieto obrázky nám v tom pomôžu (v prílohe).

Básničky

Vločka

Vidím padať prvú vločku, skočila mi na čiapočku.

Druhá vločka, to som rád, prihupla mi na kabát.

Tretia celá v bielom tričku, vletela mi na čižmičku.

Počuj, sniežik, už to stačí!

Už je zo mňa snehuliačik.

 

Už k nám prišla zima