News

Oznam - prerušená prevádzka MŠ Úzka

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí na chrípku a chrípke podobných ochorení ( chýbajúcich 65,22 % detí ) bude v súlade s čl. 5 Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, po porade s RÚVZ v Galante a zriaďovateľom Mestom Galanta, prerušená prevádzka Materskej školy Sídl. SNP – alokovanej triedy ul. Úzka 720/4 Galanta od 25.01.2022 – utorok do 31.01.2022 pondelok.

 

Oznam - karanténa trieda A

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu pozitívneho výsledku testu u dieťaťa v triede A na ochorenie COVID 19 bude trieda A ( 5 – 6 ročné deti ) v karanténe od 24.01.2022 ( pondelok ) do 01.02.2022 ( utorok ).

Deti nastúpia do MŠ 02.02.2022 ( streda )

Darujte 2 % deťom

                                                       Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 

Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 

Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 

Potrebné tlačivá:

Zimné športy aktivita

ZIMNÉ ŠPORTY - opis obrázkov.

Zarecitujeme si s dieťaťom básničku:

"Zapadol kraj bielym snehom,

spúšťame sa dolu brehom.

Hurá, s vetrom o preteky,

mihajú sa čierne smreky,

zamihá sa v očiach svet,

to je cesta, to je let!"

(Elena Čepčeková)

 

Vedieme s dieťaťom rozhovor:

Zajtra by sme sa mali prebudiť do zasneženého rána. Aspoň teda dúfam.

Preto si myslím, že je ten správny čas povedať si niečo o zimných športoch.

Tieto obrázky nám v tom pomôžu (v prílohe).

Básničky

Vločka

Vidím padať prvú vločku, skočila mi na čiapočku.

Druhá vločka, to som rád, prihupla mi na kabát.

Tretia celá v bielom tričku, vletela mi na čižmičku.

Počuj, sniežik, už to stačí!

Už je zo mňa snehuliačik.

 

Už k nám prišla zima