Zimné športy aktivita

ZIMNÉ ŠPORTY - opis obrázkov.

Zarecitujeme si s dieťaťom básničku:

"Zapadol kraj bielym snehom,

spúšťame sa dolu brehom.

Hurá, s vetrom o preteky,

mihajú sa čierne smreky,

zamihá sa v očiach svet,

to je cesta, to je let!"

(Elena Čepčeková)

 

Vedieme s dieťaťom rozhovor:

Zajtra by sme sa mali prebudiť do zasneženého rána. Aspoň teda dúfam.

Preto si myslím, že je ten správny čas povedať si niečo o zimných športoch.

Tieto obrázky nám v tom pomôžu (v prílohe).

  • Dieťa komunikuje voľne čo vidí na obrázku, čo sa tam deje a aké tam vidí predmety. Necháme ho aby samo povedalo, čo uzná za vhodné.
  • Neskôr s dieťaťom môžeme viesť rozhovor a viesť ho našimi otázkami. Čo robí toto dievčatko? Čo myslíš prečo sa tento chlapček usmieva? Čo môžu deti robiť so snehom? Máš rád sneh? Aký šport si dnes vyskúšame my? Aké náčinie - predmet potrebujeme na lyžovanie, sánkovanie atď.
  • Rozvíjame teda komunikačné schopnosti, dieťa opisuje obrázok, odpovedá na naše otázky, podporujeme jeho predstavivosť.
  • Keďže obrázky znázorňujú aj priateľstvo a kamarátov, s deťmi zachádzame aj do citovej oblasti. Momentálne je takmer každé dieťa vystavené určitej odluky od svojej sociálnej skupiny. Preto mu necháme priestor na vlastné vyjadrenie sa k obrázkom.
obr.1 obr.2  
obr.3 obr.4  
obr.5 obr.6  
obr.7 obr.7  
obr.8 obr.9