Jedáleň

 

Kontakty pre školskú jedáleň:   


Vedúca ŠJ : Anna Horváthová
Hl. kuchárka: Beáta Javorová
č.t. 031/780 58 74   


Alokované triedy ul. Úzka
Hl. kuchárka : Helena Tašiová
č.t. 031/780 52 10   

   

  

  

 

  

  

Stravná jednotka   

desiata   

. . . . . . . . . .   

0,38 €   

obed   

. . . . . . . . . .   

0,90 €   

olovrant   

. . . . . . . . . .   

0,26 €   

Spolu   

. . . . . . . . . .   

1,54 €   

  

  

  

  

  

 

Formy platenia stravného:   

  • Poštovou poukážkou – vydanou vždy 1. v mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5-ho. v mesiaci

  • Trvalý príkaz peňažného ústavu – prosíme uvádzať okrem sumy meno, dieťaťa

  • Cez internet banking – vtedy uvádzať aj meno dieťaťa  č. ú. pre

ŠJ SNP  1123760258/0200
IBAN: SK17 0200 0000 0011 2376 0258   


ŠJ Úzka  1123585453/0200
IBAN: SK23 0200 0000 0011 2358 5453   


Odhlasovanie detí – je možné , deň vopred. V nevyhnutných prípadoch treba dieťa odhlásiť  do 7:30 hod. .   

Po 7:30 hod nie je možné vyhlasovanie !   

    


Úhrada režijných nákladov – určenie výšky príspevku od rodiča   

Riaditeľstvo MŠ SNP v Galante  Vám oznamuje že v zmysle  Zákona č. 390/2011 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z  na základe rozhodnutia zriaďovateľa v súlade so   VZN č. 49/2009 , že zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov.   

Príspevok: 0,20 € na jedno jedlo   

Termín: od 1. 2. 2012   

Spôsob úhrady: šekom ( finančný limit + réžia = 1,74 €)   

    

Školská jedáleň zabezpečuje:   

  • stravovanie detí predškolského zariadenia

  • hlavnou náplňou je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu

  • stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníček v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP podľa platných Materiálno – spotrebných noriem pre školské stravovanie

  • vhodnou skladbou jedálneho lístka je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategorie

  • k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové a ovocné šaláty a oblohy

  • obed je denne doplnený vhodným nápojom

  • pre spestrenie, v závislosti od finančnej normy sú zaraďované jogurty, ovocie , múčnikyAlergény v potravinách    


Označovanie alergénov v stravovacích službách  

Smernica č. 2000/13/ES Európskeho parlamentu a Rady v znení smernice č. 2003/89/ES, smernice č. 2005/26/ES a smernice č. 2007/68/ES z novembra 2007  

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100 o označovaní potravín v znení výnosu č. 1761/2005 – 100 a výnosu č. 3069/2005 – 100  

Alergia je odpoveď imunitného systému človeka spravidla na bielkovinu, ktorá sa v potravine nachádza.  

Alergickú rekciu môže vyvolať až 170 potravín.  

Povinnosť informovať spotrebiteľa  

Alergény musia byť povinne uvedené a označené na obale výrobkov – buď ako priama zložka alebo na výrobku musí byť slovné oznámenie.  

Spotrebiteľ musí byť na výrobku informovaný aj o možnosti tzv. krížovej kontaminácie vrtkými alergénmi, ktoré sú uvedené na zozname. Jedlá a potraviny ktoré obsahujú alergény musia byť označené takým spôsobom, aby boli spotrebitelia na tieto látky upozornení. Táto povinnosť sa týka aj školských jedální.  

Zoznam alergénnych zložiek  

   

1.     Obilniny obsahujúce lepok (t.j. pšenica, raž, ovos jačmeň, špalda) a výrobky z nich  

2.     Kôrovce a výrobky z nich  

3.     Vajcia  a výrobky z vajec  

4.     Ryby a výrobky z rýb  

5.     Arašidy a výrobky z nich  

6.     Sója a výroby zo sóje  

7.     Mlieko a výrobky z mlieka  

8.     Orechy a výrobky z orechov  

9.     Zeler a výrobky zo zeleru  

10.   Horčica a výrobky z horčice  

11.   Sézamové semená a výrobky z nich  

12.   Oxid siričitý a siričnany (o koncentrácii via jako  10mg/kg  alebo 10mg/l, sušené ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov)  

   

   

Základné zásady pri tvorbe jedálnych lístkov   

    

Z hľadiska obsahovej štruktúry pokrmov treba dbať na:   

    

    pokrmy z mäsa, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre jednotlivé vekové skupiny, nie mleté, nie zmesi,   

    pokrmy so zníženou dávkou mäsa, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovej drviny (kociek), ovsených vločiek, zemiakov apod.,   

    pokrmy zeleninové, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s možným použitím mlieka, mliečnych výrobkov i vajec,   

    múčne pokrmy, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia apod. Polievky k tomuto typu jedál podávať výdatné strukovinové, zeleninové, prípadne i s obsahom mäsa apod., ak to umožňuje výška finančného limitu   

Všeobecné zásady   

Prívarky odporúčame zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.   

Zvýšiť frekvenciu podávania strukovín aj vo forme podávania šalátov resp. ako súčasť zeleninových šalátov, predovšetkým v celodennej 5 a 7 dňovej prevádzke.   

Múčna príloha (knedľa, halušky, cestoviny) má byť iba raz do týždňa pri podávaní piatich obedov, 2-3 x pri 5-dňovej celodennej prevádzke, 4x počas siedmich dní pri poskytovaní celodennej stravy.   

Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x – 3x v týždni pri podávaní iba obedov, pri 5 dňovej celodennej prevádzke 4x, pre 7-dňovej celodennej prevádzke 6x.   

Zelenina má byť na jedálnom lístku denne, z toho ako šaláty pri piatich obedoch 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu. Pri 7-dňovej prevádzke 7x, z toho 4x ako šalát a 3x ako zeleninová obloha k jedlu.   

Uprednostňovať podávanie čerstvej zeleniny s prídavkami cibule, pažítky, petržlenovej vňate, jogurtu a najmä citrónovej šťavy s pridaním rastlinných olejov určených na použitie bez tepelnej úpravy. Odporúča sa nahrádzať časť múčnej prílohy dusenou zeleninou, ak to dovolí charakter pokrmu.   

Ryby podávať 1x v týždni pri podávaní obedov. 2x v týždni (obed a večera) pri 5 a 7 dňovej prevádzke.   

Obilniny – krúpky, ovsené vločky, pohánky, sója, proso, kukurica, uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni, strukoviny 1-2x v týždni (polievky, prívarky, šaláty, hlavné jedlá, súčasťou pokrmu  so zníženou dávkou mäsa a zeleninových pokrmov).   

Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni v nadväznosti na jedálny lístok. Múčniky pripravujeme hlavne z ovocia, tvarohu a mlieka.   

Ku každému hlavnému jedlu sa má podávať nápoj a to na obed i večeru (voda, sódová voda, prírodné nápoje s nižším obsahom cukru, minerálne vody, nesladený tmavý i ovocný čaj. Je nutné obmedzovať sladené malinovky a kolové nápoje).   

Chlieb nesmie nahrádzať varené prílohy. Uprednostňujeme chlieb z celozrnnej múky (tmavé druhy chleba).   

Do jedálnych lístkov zaraďujeme mäso čerstvé: hydinové, hovädzie, bravčové, jahňacie, ryby. Údené mäsa a údeniny sa do jedálnych lístkov na materských školách nezaraďujú. V základných školách a stredných školách najviac raz za mesiac resp. vôbec.   

Na raňajky, desiatu a olovrant má byť prevažne čierny chlieb.   

Raňajky okrem mliečneho nápoja majú obsahovať potravinu, ktorá je zdrojom plnohodnotných bielkovín. Čerstvú zeleninu, resp. zeleninu v rôznych úpravách podávať v každej dennej dávke podľa sezónnosti (mladá cibuľka, pažítka, kaleráb, reďkovka, zelená paprika, paradajky, mrkva, cesnak apod.)   

Pokrmy sa majú pripravovať na oleji. Ako prídavok do hotových pokrmov (polievok a prívarkov) na zvýšenie ich biologickej hodnoty je vhodné použiť čerstvé maslo. Do polievok odporúčame strúhať syr (tvrdý), závarky z droždia, zelené vňate. Pokrmy, šaláty, kompóty, polievky dopĺňame vitamínom C v prirodzenej forme.   

Ovocie zaraďujeme denne podľa finančného limitu na nákup potravín.   

Dodržiavame:   

  predpísané množstvo živín,   

  minerálnych látok a vitamínov,   

 pestrosť pri výbere surovín,   

 striedame technologické postupy pri príprave pokrmov.  Uprednostňujeme varenie, dusenie, zapekanie   

striedame pokrmy sýtivé a ľahko stráviteľné. Zabezpečujeme rôznorodosť chutí.