Učitelia

Trieda A (4 - 5 rokov)

Vyučujúce: Edita Hatnančíková, Anna Václavová

Trieda B (3 - 4 rokov)

Vyučujúce: Alexandra Aštaryová, Eva Rátzová

Trieda C ​​​​​​​(5 - 6 rokov)

Vyučujúce: PaedDr. Oľga Slušňáková, Veronika Korbová

Trieda D ​​​​​​​(4 - 5 rokov)

Vyučujúce: Viola Papová, Denisa Ivánová

Trieda E (3 - 6 rokov)

Vyučujúce: Bc. Alexandra Müllerová, Mgr. Marianna Haverová