Učitelia

Trieda A 

Vyučujúce: Edita Hatnančíková, Mgr. Barbora Zboranová

Trieda B 

Vyučujúce: Eva Rátzová, Monika Hanesová

Trieda C 

Vyučujúce: PaedDr. Oľga Slušňáková, Veronika Korbová

Trieda D 

Vyučujúce: Viola Papová, Mgr. Marianna Haverová

Trieda E (3 - 6 rokov)

Vyučujúce: Bc. Alexandra Müllerová, Lenka Kondákorová