S úsmevom do MŠ

Milí rodičia, 

nový školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5. septembra 2022. 

Povinnosťou každého zákonného zástupcu pri prvom nástupe do MŠ je:

- vyplniť a podpísať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Uvedené tlačivo nájdete aj na našej webovej stránke (Zverejňovanie - tlačivá na stiahnutie - písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti),

- príchod do MŠ je od 6:30 do 8:00 (prosíme dodržiavať čas príchodu), 

- príchod do MŠ Úzka je od 7:00 do 8:00 (prosíme dodržiavať čas príchodu), 

- v budove MŠ sa zákonný zástupca zdržiava čo najkratšiu dobu,

https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/3379/psychologicka-o-nastupe-deti-do-skolky-odlucenie-je-vzdy-spojene-so-smutkom-a-je-to-v-poriadku

- s cieľom udržať bezpečné prostredie v našej škole po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie sa v školskom roku 2022/2023 riadime: https://www.minedu.sk/data/att/24327.pdf a rozhodnutím ministra https://www.minedu.sk/data/att/24227.pdf 

Čo potrebuje vaše dieťa:

- prezuvky,

- pyžamko, 

- veci na prezlečenie - vrecúško s náhradnými vecami, označených menom (tričko, nohavice, spodné prádlo, pančuchy, ponožky)  pre prípad drobnej "nehody". 

 

Tešíme sa na Vás !