Pracovná ponuka

Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

Miesto výkonu práce:

Materská škola sídl. SNP 999/29, Galanta

Termín nástupu:

01.04.2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:

11.03.2022

Rozsah úväzku:

100 %

Požiadavky na uchádzača:

Znalosť práce s PC:

Word, excel, powerpoint

Vzdelanie:

Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.

Ďalšie požiadavky:

Bezúhonnosť

Zdravotná spôsobilosť

Ovládanie štátneho jazyka

Plat:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.1.2020.

 

Kontakt:

Materská škola Sídl. SNP 999/29, 924 01 Galanta

e-mail: slusnakovaolga@centrum.sk

Telefón: 031/ 780 58 74

Žiadosti spolu s profesijným životopisom a so súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte e-mailom (slusnakovaolga@centrum.sk), alebo poštou do 11.03.2022.

Adresa školy:

Materská škola

Sídl. SNP 999/29

924 01 Galanta

031/780 58 74