Začiatok školského roka 2021/2022

Milí rodičia,

blíži sa začiatok školského roka a my Vám prinášame niekoľko základných informácií k prevádzke MŠ.

Začiatok školského roka je  02. 09. 2021. 

MŠ sa riadi školským semaforom, ktorý nájdete na stránke: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že spolu zvládneme nový školský rok bez problémov.

Pri prvom nástupe je potrebné priniesť vypísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nájdete ho na našej webovej stránke: ZVEREJŇOVANIE - TLAČIVÁ NA STIAHNITIE).