Oznam pre rodičov

Vážení rodičia.

Na základe dohody s RÚVZ v Galante, manuálu „Návrat do škôl 2021 (od 8. marca 2021)“ MŠVVaŠ SR a krízového štábu mesta Galanta Mesto Galanta ako zriaďovateľ, oznamuje zákonným zástupcom detí., že od 22. 3. 2021 materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Galanta pokračujú v doterajšej činnosti pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Nariadenie zriaďovateľa trvá minimálne do 09. apríla 2021. V prípade zmeny situácie Vás budeme bezodkladne informovať.

 

Za pochopenie ďakujeme.