Darujte 2 % deťom

Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 

Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 

Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 

Potrebné tlačivá:

- Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021 -  Vám vydá Váš zamestnávateľ

- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 173196170783

Obchodné meno (názov)

SRRZ - RZ PRI MATERSKEJ ŠKOLE Sídl. SNP,

GALANTA

 

Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v kolónke: Zverejňovanie - tlačivá na stiahnutie - darujte 2 % deťom. 


 

V mene detí všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEME!