Darujte 2 % deťom

                                                       Vážení rodičia a priatelia našej MŠ

Dovoľujeme si Vás opäť požiadať o pomoc podporiť MŠ, ktorú navštevuje vaše dieťa a poukázať nám 2% dane zo mzdy. 

Takto získané finančné prostriedky prispievajú k skvalitneniu výchovnej práce (zakúpenie učebných pomôcok) a ku skrášleniu prostredia, v ktorom vyrastajú Vaše deti. 

Prosíme, oslovte aj svojich priateľov a známych o darovanie 2% zaplatenej dane zo mzdy. 

Potrebné tlačivá:

- Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020 -  Vám vydá Váš zamestnávateľ

- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 173196170783

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno, názov: SRRZ-RZ pri Materskej škole Sídl. SNP

Sídlo: Sídlisko SNP 999/29, 924 01  Galanta

Uvedené tlačivá si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky v kolónke: Zverejňovanie - tlačivá na stiahnutie - darujte 2 % deťom. 

 

V mene detí všetkým darcom patrí veľké ĎAKUJEME!